Studium Przedmałżeńskie

Od wielu lat Duszpasterstwo Akademickie w Siedlcach proponuje studentom siedleckich wyższych uczelni Studium Przedmałżeńskie.
Ma ono charakter otwarty, co znaczy, że może w nim uczestniczyć każdy. Trwa od listopada do kwietnia następnego roku i obejmuje cykl ok. 20 cotygodniowych spotkań. Mają one za zadanie przygotować duchowo narzeczonych, pomóc w dojrzewaniu do podjęcia decyzji o zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego, jak też dać konkretną wiedzę, dotyczącą natury małżeństwa, rodziny, lepszego poznania siebie itd.
 
 
Tradycją DA jest, że jest wykłady prowadzą m.in. księża, psycholog, lekarz, prawnik, terapeuta i in. Studium daje też możliwość bezpłatnych konsultacji, uzyskania porad fachowców.
 
 

 

Grupa pielgrzymkowa "Jedynka"

Istnieje od początku Pieszej Pielgrzymki Podlasiej na Jasną Górę (czyli już 30 lat). W roku 2010 wędrowało w niej 231 osób.

 

Chrzest w życiu i misji Kościoła

Jest to program duszpasterski, który realizowany jest od lat w naszej diecezji.

Szczegóły na http://www.chrzest.siedlce.pl/  Można tam znaleźć teksty katechez (w plikach doc i wersji mp3), metodę pracy, aktualności, zaproszenia na nabliższe katechezy.

 

Studencki Dyskusyjny Klub Filmowy

Spotkania odbywają się w czwartki po wieczornej Eucharystii, o godz.. 19.45.

Wspólnota Jednego Ducha

Wspólnota Jednego Ducha (do 2010 r. nazwa: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 1998 r. Wyrasta i czerpie z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Jest też włączona w nurt tego ruchu w diecezji. Opiekunem duchownym od sierpnia 2007 roku jest ks. dr Tomasz Bieliński. Cechą charakterystyczną Grupy jest duchowość eucharystyczna i maryjna. Główny akcent formacji wewnętrznej położony jest na ćwiczeniach ignacjańskich (zaczerpniętych od o. Bronisława Mokrzyckiego SJ założyciela Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia, w Starej Wsi i Bliznem koło Rzeszowa).
 
Ewangelizacyjny wymiar Grupy przejawia się w docieraniu z orędziem Dobrej Nowiny do młodzieży. W tym celu w marcu każdego roku ewangelizujemy w sposób szczególny. Wyruszając do siedleckich szkół ponadgimnazjalnych świadczymy o Chrystusie, aby uświadomić młodym, że Jezus może być obecny w naszej codzienności nie tylko u osób zakonnych, ale także u świeckich.

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”

 
Działania Duszpasterstwa Akademickiego to przede wszystkim formacja duchowa, ale nie tylko. Potrzebna jest również grupa, która będzie organizacją posiadającą podmiotowość prawną po to aby formalnie reprezentować interesy DA.

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.

Czy można odrzucić Chrystusa

„Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale - pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego wolno?