Studium Przedmałżeńskie

Od wielu lat Duszpasterstwo Akademickie w Siedlcach proponuje studentom siedleckich wyższych uczelni Studium Przedmałżeńskie.
Ma ono charakter otwarty, co znaczy, że może w nim uczestniczyć każdy. Trwa od listopada do kwietnia następnego roku i obejmuje cykl ok. 20 cotygodniowych spotkań. Mają one za zadanie przygotować duchowo narzeczonych, pomóc w dojrzewaniu do podjęcia decyzji o zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego, jak też dać konkretną wiedzę, dotyczącą natury małżeństwa, rodziny, lepszego poznania siebie itd.
 
 
Tradycją DA jest, że jest wykłady prowadzą m.in. księża, psycholog, lekarz, prawnik, terapeuta i in. Studium daje też możliwość bezpłatnych konsultacji, uzyskania porad fachowców.