Do poczytania

Internetowa Liturgia

Godzin BREWIARZ [łac.], Liturgia Godzin - liturgiczna modlitwa codzienna Ludu Bożego, uświęcająca czas przez sprawowanie jej w określonych porach dnia i nocy (Godzina Czytań, Jutrznia, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, Modlitwa na zakończenie dnia). Jako modlitwa całego Kościoła sprawowana jest nie tylko przez kapłanów i osoby konsekrowane, ale również przez innych jego członków. Swój charakter objawia najpełniej, gdy jest celebrowana we wspólnocie - parafialnej, zakonnej, rodzinnej, apostolskiej itp.

 

Tato.net

Wzmacniamy rodziny, wzmacniając ojców. Cóż więcej potrzeba??? Czasami wydaje się nam, że Ojcem stajemy się, gdy rodzi się dziecko. To kłamstwo. Ojcem stajemy się kształtując postawę ojcostwa, gdy jeszcze nimi nie jesteśmy.

 

Czytania na każdy dzień